مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1389
  دیپلم الکترونیک
  گرایش مخابرات / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پرهام صنعت خوزستان(شهیدرجایی)
  رابط اداری

  توضیحات: پارس جنوبی - فاز24-22

 • مهر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت متین گستر(OEID)
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تست من 2

  توضیحات: پارس جنوبی -فاز 21-20

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  تحقیق درباره هارپ سیستم تغییر آب وهوا
 • 1387
  تحقیق درباره هارپ وEMP

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات تخصصی لب تاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات موبایل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجمیع کننده خدمات الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر سرور های اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDLEپیشرفته
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDLEپیشرفته
 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات تخصصی لب تاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات موبایل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجمیع کننده خدمات الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر سرور های اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com