مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش شبکه /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 18.86

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۴
  آموزش و پرورش
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ دبیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  دبیر به صورت حق التدریس
 • 1392
  دبیر به صورت حق التدریس
 • 1391
  دبیر به صورت حق التدریس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فناوری اطلاعات (IT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی شبکه

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کورل دراو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فری هند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • winbox
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کانفیگ انواع مودم و روتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فناوری اطلاعات (IT)
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی شبکه
https://.com