مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش سازه و بدنه خودرو /دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه ارومیه

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه جامع علمی کاربردی بانه
  مهندسی مکانیکهوافضا/ استاد
 • دی ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
  مهندسی مکانیکهوافضا/ استاد

  توضیحات: گروه مکانیک

 • فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۶
  سازمان ملی استاندارد
  / کارشناس استاندارد

  توضیحات: تنها نماینده سازمان استاندارد در شهرستان بانه.
  نماینده سازمان ملی استاندارد در مرز رسمی سیرانبند

 • فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت پارمیسران
  / مهندس مکانیک

  توضیحات: مجری تاسیسات مکانیکی بیمارستان 90 تختی بانه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  عضویت در تدوین 4 استاندارد ملی
 • 1394
  تاکنون تدریس ( مقاومت مصالح- طراحی اجزا- محاسبات فنی- تکنولوژی شاسی و بدنه- تاسیسات شهری- تنظیم شرایط محیطی)
 • 1392
  حل تحلیلی توزیع تنش ها و خزش مخازن استوانه ای جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند تحت فشار داخلی و خارجی
 • 1392
  حل دقیق رفتار خزشی مخازن جدار ضخیم کروی ساخته شده از مواد هدفمند
 • 1392
  VIBRATION AL MODE SHAPES OF 2D FGM HIGHLY THICK HOLLOW CYLINDER BASED ON THREE DIMENTIONAL ELASTICITY THEORY

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دینامیک و ارتعاشات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترمودینامیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور گمرکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکانیک خودرو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی اجزا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات و تجزیه و تحلیل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار المان محدود
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و مدل سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی فنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Carrier
  80% Complete
  عنوان مدرک: ISME
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wolfram Mathematica
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دینامیک و ارتعاشات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترمودینامیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور گمرکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکانیک خودرو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی اجزا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات و تجزیه و تحلیل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار المان محدود
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و مدل سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی فنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com