مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه کاشان / معدل 18.33

سوابق آموزشی پژوهشی

 • چهار سال تدریس دروس مرتبط با مهندسی برق و ریاضیات در دانشگاه های آزاد، سما، علمی کاربردی و غیرانتفائی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • هوش مصنوعی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • LabVIEW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هوش مصنوعی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com