مختصری از من

تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم .

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش کلیه گرایش ها /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 15.56
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش کلیه گرایش ها /دانشگاه فضیلت / معدل 15.05
 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش کلیه گرایش ها /دانشگاه دانشکده فنی شهید صدوقی یزد / معدل 14.02

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی مفید راهبر
  مالی و حسابداری/ حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابرسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره نرم افزار مالی موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1/90

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابرسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com