مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1385
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش فن آوری اطلاعات /دانشگاه مدیترانه شرقی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  آژاتس تبلیغاتی اشاره
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول اجرایی پروژه
 • فروردین ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۴
  رویال بانک کانادا
  مالی و حسابداری/ مشاوره مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com