مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1384 تا 1386
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیر انتفاعی شمال / معدل 15.3
 • 1381 تا 1383
  فوق دیپلم Software Engineering
  گرایش Software /دانشگاه Azad Universitz / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بانک قوامین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پایگاه داده
 • مرداد ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت برید سامانه نوین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پایگاه داده

پروژه ها

 • 1395
  install and config oracle database 12c
  کارشناس
 • 1394
  upgrade oracle database 10g to 12c
  کارشناس
 • 1390
  راه اندازی پایگاه داده سازمانهای حوزه نفت
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • oracle database
  100% Complete
  عنوان مدرک: oracle database workshop 11g
 • Oracle Database
  100% Complete
  عنوان مدرک: Oracle database Rac Administrator 12 c
 • Rman backup & Restore setup
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RAC Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data pump Import-Export
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Database Tuning
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle SQL Tuning
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Install and Configure Standby Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • oracle database
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Toad
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: B 1
دانش تخصصی
 • oracle database
  100% Complete
  عنوان مدرک: oracle database workshop 11g
 • Oracle Database
  100% Complete
  عنوان مدرک: Oracle database Rac Administrator 12 c
 • Rman backup & Restore setup
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RAC Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data pump Import-Export
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Database Tuning
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle SQL Tuning
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Install and Configure Standby Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com