مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تهران شرق

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com