مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد واحد سمنان

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  توان تاب مدیریت
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس فنی و اجرایی

  توضیحات: نظارت کارگاهی- تنظیم صورتوضعیت- متره وبراورد-تهیه صورتجلسات
  –انجام عملیاتهای اجرایی

 • مهر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۲
  آژند پی راگا
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس فنی و اجرایی

  توضیحات: نظارت کارگاهی- رسیدگی به صورتوضعیت- متره وبراورد-تهیه صورتجلسات
  –انجام عملیاتهای اجرایی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  شخصی سازی (ساختمان6 طبقه اسکلت فلزی، مسکونی)
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: نظارت کارگاهی- عملیات اجرایی-تنظیم قرارداد ها- رسیدگی به صورتوضعیت-متره وبراورد- بازرسی وتآیید مصالح-هماهنگی بین اکیپ های اجرایی

 • تیر ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۱
  مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر(مهان)
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر مقیم

  توضیحات: نظارت کارگاهی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۱
  عمران سازه گاچ دژ
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی

  توضیحات: رسیدگی به صورتوضعیت-متره وبراورد-بررسی و کنترل نقشه ها-تهیه صورتجلسات

 • مرداد ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۱
  تایر کورد (ساختمان 10 طبقه اسکلت فلزی تجاری-اداری)
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر مقیم

  توضیحات: نظارت کارگاهی- تنظیم قرارداد ها- رسیدگی به صورتوضعیت-متره وبراورد- بازرسی وتآیید مصالح – اجرای عملیات اجرایی از گودبرداری تا نازک کاری

 • دی ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۸۷
  بخش ساختمان پست مهتدسی نزاجا
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست فنی واجرایی

  توضیحات: انتخاب پیمانکاران –تنظیم قرارداد ها – نظارت برانجام فعالیت پیمانکاران – رسیدگی به صورتوضعیت –انجام عملیاتهای اجرایی –تهیه گزارشات وبیلان کاری و...

 • اسفند ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۵
  مهندسین مشاور فیاوران
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست اجرایی

  توضیحات: برداشت میدانی- تهیه نقشه های ازبیلت ورولوه سایتهای شرکت گاز

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی ساختمان ، پایه 3 نظارت

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Ielts 5
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی ساختمان ، پایه 3 نظارت
https://.com