مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارتباطات و فناوری اطلاعات
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان / معدل 14.61

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت پتروشیمی لرستان
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول امور پرسنلی
 • مهر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شرکت حامیان سبز گستر خرم آباد
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند امور پرسنلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تسلط به آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط به آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com