مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش تحول /دانشگاه آزاد قشم
 • 1379 تا 1383
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه آزادکرمان / معدل 15.49

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت تولید روی بندرعباس
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدیر تولید و برنامه ریزی و نماینده مدیریت در سیستم ها
 • فروردین ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۸۸
  شرکت تولید روی بندرعباس
  مهندسی شیمی/ مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت
 • تیر ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۳
  شرکت شیر پگاه استان کرمان
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مدرس دروس دانشگاهی شیمی صنعتی ،شیمی فیزیک و آزمایشگاههای مربوطه شرکت در کنفرانس مدیریت استراتژیک اداره کار هرمزگان. شرکت در کنفرانس آشنایی با پسماندهای خطرناک از دیدگاه کنوانسیون بازل

پروژه ها

 • تولید کنسانتره روی با استفاده از پسماندهای فیلتر کیک های فرایند تولید ورق روی
  عضو اصلی کمیته راهبری پروژه و کارشناس آزمایشگاه

  توضیحات: این پروژه به عنوان اولین پروژه تولید کنسانتره روی از پسماند در ایران می باشد که منجر به تولید 100 تن کنسانتره روی با عیار 40 در صد گردید که کلیه مطالعات مربوطه توسط کارشناسان شرکت تولید روی بندرعباس انجام شد.

افتخارات

 • بهبود کیفیت شمش روی تولیدی شرکت تولید روی بندرعباس و حذف کامل محصول برگشتی به شرکت
  دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت پکپترچه از شرکت MOODEYانگلستان.
  افزایش 50 در صدی تولید محصول در سال اول مدیریت در واحد تولید
  دریافت گواهینامه تعهد به تعالی از دبیرخان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روش های کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: روش آماری کنترل کیفیت از شرکت کاوش
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره های آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره های آموزشی EFQM و دریافت گواهینامه آموزشی

ابزار و نرم افزار

 • ADSL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روش های کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: روش آماری کنترل کیفیت از شرکت کاوش
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره های آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره های آموزشی EFQM و دریافت گواهینامه آموزشی
https://.com