مختصری از من

اینجانب ابوالفضل سرداری هستم. واین روزومه صرفا جهت فعالیت کلاسی درس الزامات محیط کار است.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دیپلم حسابداری بازرگانی
  / معدل 19.1

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  دفتر اسناد رسمی121
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ اسکن مدارک ثبتی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شهرداری اردکان
  راهنمای گردشگری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com