مختصری از من

انگیزه بالا جهت انجام وظایف، پشتکار بالا،انتقادپذیری،قدرت یادگیری بالا،روابط عمومی خوب،روحیه کارتیمی

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 17.25
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه صنعتی بابل / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  وشنا تجارت ایرانیان
  مهندسی صنایع/ کارشناس قیمت گذاری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه گارشناسی ارشد:ارائه یک مدل ریاضی برای انتخاب شیوه های انتقال گاز طبیعی به مناطق دوردست

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کتاب
 • موزیک
 • سینما و فیلم
 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • استانداردهای iso 9001
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی فرآیندها،تدوین روش های اجرایی (سیستم ها و روش ها)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی تعریف ساختار شکست کار(WBS) با رویکرد پروژه های ساخت و ساز
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث امکان سنجی(FS) طرح کسب و کار (BP) و مدل کسب کار (BM)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استانداردهای iso 9001
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی فرآیندها،تدوین روش های اجرایی (سیستم ها و روش ها)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی تعریف ساختار شکست کار(WBS) با رویکرد پروژه های ساخت و ساز
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث امکان سنجی(FS) طرح کسب و کار (BP) و مدل کسب کار (BM)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com