مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی تاسیسات
  گرایش حرارتی و برودتی /دانشگاه آزاد اراک / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات حرارتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • inventor
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات حرارتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com