مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی معماری
  گرایش ساختمان /دانشگاه دانشگاه دولتی دارالفنون پسران بجنورد / معدل 16.58

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق شخصی کامپیوتر- اینترنت-ورزش و فعالیت های اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک خاصی ندارم اما تجربی مهارت لازم و کافی در زمینه اینترنت و کامپیوتر را دارم

ابزار و نرم افزار

 • Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی کار کردم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک خاصی ندارم اما تجربی مهارت لازم و کافی در زمینه اینترنت و کامپیوتر را دارم
https://.com