مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی
  /دانشگاه پیام نور ورامین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس سلفژ و مبانی موسیقی کلاسیک.

پروژه ها

 • 1386
  HIV
  پژوهشگر

  توضیحات: کسب رتبه ی نخست استانی بهترین پژوهش و بهترین فن بیان.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com