مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1376
  کارشناسی حسابداري
  /دانشگاه علامه طباطبايي

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۷۲ تا مهر ۱۳۷۶
  كشتيراني شركت ملي نفت ايران
  مالی و حسابداری/ ١٥ سال مسوليتهاي مختلف مالي و ١٥ سال مسوليتهاي مختلف بازرگاني

  توضیحات: آشنايي به أمور مالي و بازرگاني (عقد قراردادهاي كاري ،اداره فعاليتهاي نمايندگيها ، خريد و تأمين سوخت مورد نياز كشتي ها و كنترول هزينه هاي بندري در تمامي بنادر دنيا كه فعاليت كشتيها در آنجا صورت ميگرفت ، مذاكره با نمايندگيهاي خارجي جهت عقد قراردادهاي نمايندگي ، مذاكره با فروشندگان بين اللملي سوخت جهت تأمين سوخت كشتيها و.......

پروژه ها

 • 1376
  مسوليت به روز رساني و تطبيق حسابهاي معوقه ١٥ ساله شركت
  مسؤول تطبيق حسابها

  توضیحات: تطبيق و به روز رساني حسابهاي معوقه و وصول مطالبات شركت در ارتباط بدهكاران شركت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علايق من بيشتر ورزشي است و در جوان عضو تيّم واليبال بيمارستان نفت بودم و همچنين در زمان خدمت خود در مناطق نفت خيز خارك همچنان ورزش مي كردم و همچنين مسوليت هماهنگي برگزاري يك همايش فرهنگي مذهبي نيز بودم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مالی و بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ليسانس حسابداري و دوره هاي مختلف مرتبط با كار بازرگاني

ابزار و نرم افزار

 • نرام افزارهای أفیس و نرم افزارهای مالی و نرم افزارهای مرتبط با سوخت
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره هاي كوتاه مدت داخلي و تجربه ٣٠ ساله

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزش زبان آكادمي زبان انگستان در دبي و تجربه كاري
دانش تخصصی
 • مالی و بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ليسانس حسابداري و دوره هاي مختلف مرتبط با كار بازرگاني
https://.com