مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور / معدل 13.41

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویس ASP.NET پیشرفته
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویس MVC
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت MCSE
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: سیسکو CCNA
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: میکروتیک MTCRE
 • برنامه نویسی C
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویس C
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
دانش تخصصی
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویس ASP.NET پیشرفته
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویس MVC
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت MCSE
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: سیسکو CCNA
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: میکروتیک MTCRE
 • برنامه نویسی C
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویس C
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com