مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه دانشگاه یزد / معدل 17

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به یادگیری اصول کسب وکار و فروش
 • یادگیری برنامه نویسی
 • یادگیری طراحی و گرافیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • اصول حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید محتوا
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید محتوا
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com