مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش گیاهپزشکی /دانشگاه جهاد دانشگاهی / معدل 16.7

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  فروشگاه کشاورزی مدرن
  کارشناس فروش و کارشناس کشاورزی

دانش تخصصی

 • دارای مدارک کشت کار گلخانه ای
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دارای مدارک کشت کار گلخانه ای
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com