مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر / معدل 13.33

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com