مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی موسیقی الکترونیک
  /دانشگاه کنسرواتوار تورینو ایتالیا

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت تاشار قشم
  مالی و حسابداری/ عکاس و طراح
 • شهریور ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹
  شرکت شاهین
  عکاس و طراح

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایتالیایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com