مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی الوند همدان / معدل 18.51
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش امور بانکی /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی الوند / معدل 18.32

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1,2

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1,2
https://.com