مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
  گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین /دانشگاه هرمزگان / معدل 18.22
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیلات
  گرایش تکثیر و پرورش آبزیان /دانشگاه هرمزگان / معدل 16.99

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  ارائه یک مقاله در کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری- تبریز
 • 1393
  ارائه یک مقاله در فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس
 • 1393
  ارائه 4 مقاله کنفرانسی در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار- تهران
 • 1393
  ارائه یک مقاله در اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران- همدان
 • 1392
  ارائه دو مقاله داخلی در سومین همایش ملی سلامت، محیط‌زیست و توسعه پایدار- بندرعباس
 • 1391
  عضو کمیته اجرایی در کارگاه آموزشی کاربرد مدل‌های هیدرولوژیکی
 • 1391
  عضو کمیته اجرایی نمایشگاه منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

پروژه ها

 • 1393
  مطالعه روند توسعه شهری کرج با استفاده از سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین
  مجری طرح
 • 1391
  اثر کانتاگزانتین بر رنگ ماهیان آکواریومی
  مجری طرح

افتخارات

 • 1393
  کسب رتبه اول کلاسی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ورودی 1391
 • 1393
  عضو بنیاد ملی نخبگان ایران
 • 1391
  کسب رتبه دوم کلاسی در بین دانشجویان کارشناسی شیلات ورودی 1387
 • 1391
  کسب عنوان فعال فرهنگی از طرف ریاست دانشگاه هرمزگان

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • نرم افزارهای تخصصی سنجش از دور
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بوم شناسی سیمای سرزمین
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: Arc Gis
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  60% Complete
  عنوان مدرک: Envi
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Upper_intermediate English Learning Course
دانش تخصصی
 • نرم افزارهای تخصصی سنجش از دور
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بوم شناسی سیمای سرزمین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com