مختصری از من

اینجانب نسرین مجیدیان دارای لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی از دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشم. به مدت یکسال در شرکت البسکو به عنوان کارشناس پشتیبانی و به مدت 6 سال در شرکت داروپخش با سمت کارشناس منابع انسانی و به مدت دو سال در شرکت رامک خودرو به سمت سرپرست منابع انسانی بخش توسعه نیروی انسانی دارای سابقه کار می باشم و به دنبال موقعیت شغلی بهتر در مجموعه ای معتبر در محدوده غرب تهران می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش مدیریت منابع انسانی /دانشگاه شهید بهشتی تهران / معدل 16

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی کارراهه و مسیر شغلی-مسلط به آفیس-مسلط به کلیه کارکردهای منابع انسانی از جمله حقوق و دستمزد، قراردادها،بیمه، ارزیابی عملکرد، رضایت و انگیزش، آموزش و....
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی کارراهه و مسیر شغلی-مسلط به آفیس-مسلط به کلیه کارکردهای منابع انسانی از جمله حقوق و دستمزد، قراردادها،بیمه، ارزیابی عملکرد، رضایت و انگیزش، آموزش و....
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com