مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی زیست سلولی _مولکولی
  گرایش بیوشیمی /دانشگاه ازا د واحد ورامین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  دبستان دخترانه شهید صدوقی
  مربی پیش دبستانی
 • مهر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  دبستان دخترانه شهید صدوقی
  مالی و حسابداری/ دفتردار
 • خرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  بیمارستان شهید مدرس
  کار آموز آزمایشگاهتشخیص طبی

  توضیحات: دوره کارورزی در همه بخشها به غیر از بخش هورمون را گذرانده ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زیست شناسی سلولی مولکولی
  40% Complete
  عنوان مدرک: طراحی پرایمر

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زیست شناسی سلولی مولکولی
  40% Complete
  عنوان مدرک: طراحی پرایمر
https://.com