مختصری از من

همیشه کارم با کامپیوتر بوده و تسلطم زیاده . پیشدانشگاهی تجربی مدرک تحصیلی دارم و دو سال خدمتم رو هم اپراتور سیستم ۱۱۰بودم گواهینامه پایه سوم وکارت پایان خدمتم دارم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  دیپلم پیشدانشگاهی تجربی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاملا اشنایی دارم با سیستم کامپیوتر.دو سال خدمتم اپراتور سیستم ۱۱۰ و منشی دفتر بودم
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاملا اشنایی دارم با سیستم کامپیوتر.دو سال خدمتم اپراتور سیستم ۱۱۰ و منشی دفتر بودم
https://.com