مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش ندارد /دانشگاه تهران شمال / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: server2012

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: ندارم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: server2012
https://.com