مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1380 تا 1384
    دیپلم برق
    گرایش قدرت
https://.com