مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشگاه پیام گلپایگان / معدل 14.22

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت اتحادیه نوین- -شرکت خدمات علمی صنعتی تهران
  تولید چراغ خودرو

  توضیحات: اشنایی کامل با تجهیزات آزمایشگاهی ( نورسنجی - سالت اسپری- شبیه ساز باران- دوام لامپ -تست های برودتی و حرارتی...)
  آشنایی با استاندارد وتست پلن و دیتاشیت ها
  آشنایی مواد پلیمری مصرفی
  اشنایی و کار با ابزار های کنترلی ( کولیس - فیکسچر کنترلی...)
  اشنایی با sqa- sqfe و ابزارهای کیفی

پروژه ها

 • 1393
  پروژ چراغ های دنا
  بازرس پروژه

  توضیحات: بازرسی چراغ ها

دانش تخصصی

 • چراغ های انواع خودرو ها
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ها فیکسچر های کنترلی- نمونه برداری -فایروال- sqa -sqfe
 • نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl - ویندوز-نرم افزار کاربردی برق-
 • بازرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازرس ساپکو

ابزار و نرم افزار

 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • چراغ های انواع خودرو ها
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ها فیکسچر های کنترلی- نمونه برداری -فایروال- sqa -sqfe
 • نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl - ویندوز-نرم افزار کاربردی برق-
 • بازرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازرس ساپکو
https://.com