مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی برق
    گرایش کنترل /دانشگاه فیض کاشان / معدل 14
https://.com