مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی كامبيوتر
    گرایش تكنولوزي نرمافزار /دانشگاه واحد هشترود

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
    ابتكار انديشان سبز
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ قسمت فني شبكه
https://.com