مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت کسب و کار MBA
  گرایش استراتژی و سیستم های اطلاعاتی /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی ایران
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com