مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
 • 1380 تا 1385
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه صنعتی مکرر
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت مواد مهندسی مکرر
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/
 • بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲
  مهرپویا تمدن
  بازاریابی و فروش/
 • بهمن ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۸
  بانیان مدیریت رشد . مشاوران سرآمد کسب و کار
  مهندسی صنایع/ کارشناس کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • قانون کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک: ارائه مقالات

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قانون کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک: ارائه مقالات
https://.com