مختصری از من

منضبط
پایبند به مقررات
وجدان کاری

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش ماشین ابزار /دانشگاه منتظری / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  ریزان فلز طوس
  اپراتور کنترل کیفی
 • اسفند ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  اهران سازه
  سرپرست تولید

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با هیدرولیک و پنوماتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روند های کنترلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با جوشکاری تراشکاری فرزکاری فرایندهای فورج
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی ونقشه خوانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فلز کاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با وسایل اندازه گیری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سالید ورک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتو کد
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITCL
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با هیدرولیک و پنوماتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روند های کنترلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با جوشکاری تراشکاری فرزکاری فرایندهای فورج
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی ونقشه خوانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فلز کاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با وسایل اندازه گیری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com