مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مهندسی تکنولژی نقشه برداری
  /دانشگاه ازاد ارسنجان / معدل 14.8

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت کوشا مقیاس جنوب
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس نقشه بردار
 • دی ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۴
  بنیاد مسکن فارس
  مشاور وپیمانکار خدمات مهندسی نقشه برداری

پروژه ها

 • 1392
  خدمات نقشه برداری وتهیه پروفیل جهت پروژه های طرح هادی روستایی
  پیمانکار

  توضیحات: تهیه نقشه کاداستر زمینها و باغات کشاورزی و مسکونی
  تهیه نقشه 2و3بعدی ازمعادن سنگ و خاک نسوز در سال 92و93

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

زبان

 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
https://.com