مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی IT
  /دانشگاه پیام نور اهواز

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)

دانش تخصصی

 • طراحی نرم افزارهای ویندوزی و وب
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی نرم افزارهای ویندوزی و وب
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com