مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی2
  گرایش روانشناسی تربیتی /دانشگاه تهران(سراسری) / معدل 16
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی علوم تربیتی 1
  گرایش تکنولوژی آموزشی /دانشگاه اراک(سراسری) / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۵
  انجمن احیاء ارزش ها و توانیاب
  مشاور

  توضیحات: مشاور خط تلفنی (HOT LINE)
  برگزاری جلسات گروه درمانی برای زنان سرپرست خانواده مبتلا به بیماری ایدز
  مشاوره قبل و بعد از آزمایش اچ.آی.وی
  VCT-(voluntary counsellingand testing)
  برگزار کننده کارگاه های آموزشی پیرامون مشاوره تلفنی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۰
  خانه های سلامت منظقه 11 وابسته به سازمان شهرداری
  منابع انسانی و آموزش/ روانشناس

  توضیحات: برگزار کننده کارگاه های سلامت روان و مهارت های زندگی
  ارائه مشاوره فردی
  دریافت لوح تقدیر از شهرداری منطقه به عنوان سلامت ‏یار نمونه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله با عنوان رابطه ی تاب آوری و حمایت اجتماعی ادارک شده با هویت اخلاقی پذیرفته شده به عنوان مقاله علمی و ترویجی مقاله استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عوان رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد با راهبردهای یادگیری خودتنظیم

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی و حرفه ای
https://.com