مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1377 تا 1379
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش ساخت وتولید /دانشگاه ماشین سازی اراک- موفق به تمام نشدم
https://.com