مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش طراحی فرایند /دانشگاه پیام نور مرکز همدان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  مخابرات
  کارمند مخابرات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com