مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد یزد

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵
  سانا
  مهندسی برق/ کارشناس تولید

  توضیحات: بررسی برنامه ساخت
  برنامه ریزی تولید
  کنترل پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
  123
 • 1395
  فعالیت های آموزشی(تدریس و ... ) و پژوهشی (مقاله، کنفرانس و ... ) به همراه توضیحات
 • 1388
  فعالیت های آموزشی(تدریس و ... ) و پژوهشی (مقاله، کنفرانس و ... ) به همراه توضیحات

پروژه ها

 • 1394
  شرق
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com