مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش مدیریت بازرگانی /دانشگاه دانشگاه ازاد شهر ری / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بیمه ما
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش-کارشناس بازاریابی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com