مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
    گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی
https://.com