مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت مارپیچ باختر
  مهندسی صنایع/ کارآموزواحدکنترل کیفیت(QC)

پروژه ها

 • 1395
  طرحریزی شرکت تولیدی نیروگستران خراسان
  طرح ریزواحدصنعتی به عنوان پروژه پایانی کارشناسی مهندسی صنایع

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سیستم مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت کیفیتISO9001:2008
 • مدیریت فروش مدرن
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت فروش نوین یا(modern sale management)

ابزار و نرم افزار

 • تمامی نرم افزارهای مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل بانرم افزارهایmicrosoft officeوICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: درسطح آیلس
دانش تخصصی
 • سیستم مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت کیفیتISO9001:2008
 • مدیریت فروش مدرن
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت فروش نوین یا(modern sale management)
https://.com