مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مکانیک
    گرایش تاسیسات و حرارت /دانشگاه آزاد کرمان
  • 1387 تا 1389
    فوق دیپلم مکانیک
    گرایش خودرم /دانشگاه زرند
https://.com