مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • 1386 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com