مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید ماشین ابزار /دانشگاه غیر انتفاعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com