مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه خراسان رضوی / معدل 17.4

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۵
  قلم چی
  منابع انسانی و آموزش/ انفورماتیک و مدرس زبان

  توضیحات: انفورمات برتر و مدرس سطوح بالای انگلیسی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت در کنفرانس زبان بلغارستان و تاییدیه کنفرانس ارایه 5مقاله خارجی و چاپ در ژورنال تدریس زبان در اموزشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com