مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه گنجنامه همدان / معدل 18.91

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  لبنیات کالبر و شرکت بهنوش
  بازاریابی و فروش/ ویزیتور حضوری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاددانشگاهی
https://.com