مختصری از من

به عنوان يك جوان جوياى شغل مطمئن هستم بسيار فعال و با انگيزه خواهم بود و روحيه همكارى جمعى كه در خود ميبينم باعث مفيد بودن براى گروه خواهم شد

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسى كامپيوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه پيام نور

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com